StoryEditor

Crypto sa bude od budúceho roka zdaňovať po novom. Ako platiť z neho len 7 % daň?

12.09.2023, 00:00

Novela zákona zavádza od 1. 1. 2024 viacero zmien. Prinášame prehľad, čo sa nebude považovať za predaj crypta a kedy zaplatíte len 7 % daň z príjmov.

K problematike virtuálnej meny je na úvod potrebné povedať, že už od roku 2018 existuje metodické usmernenie vydané ministerstvom financií SR, ktoré definuje, čo je príjem z predaja virtuálnej meny a ako sa virtuálna mena oceňuje a eviduje. Jedná sa o zdaniteľný príjem, ktorý nie je oslobodený od dane. 

V júni 2023 ale prijal parlament novelu zákona, ktorej hlavným cieľom je podľa Iny Kováčovej Bečkovej z Atlas Group znížiť daňovo-odvodovú záťaž pri predaji virtuálnych mien v prospech daňovníka a zjednodušiť ich používanie v bežnom živote.

Novela zákona prinesie:

•    Vymedzenie nových základných pojmov ako virtuálna mena, stablecoin, staking, ktoré v zákone o dani z príjmov neboli definované.

•    Zmenu definície predaja virtuálnej meny.

•    Zmenu v spôsobe zdaňovania virtuálnej meny.

•    Nové vymedzenie oslobodenia príjmu z predaja virtuálnej meny.

Vymedzenie základných pojmov vo vzťahu k virtuálnym menám

Zavádza sa nová definícia virtuálnej meny, kde bude vymedzená ako digitálny nositeľ hodnoty, ktorý:

•    nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, 

•    nie je nevyhnutné naviazaný na zákonné platidlo,

•    nemá právny status meny alebo peňazí,

•    je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

Stablecoin bude definovaný ako akákoľvek virtuálna mena, ktorej cena je relatívne stabilná z dôvodu jej naviazania na určitú komoditu, peňažnú menu alebo z dôvodu regulácie jej ponuky na základe stanoveného algoritmu.

Stakingom sa bude rozumieť prírastok virtuálnej meny získaný overovaním transakcií vo virtuálnej sieti.

Definícia predaja virtuálnej meny

Novelou zákona dochádza k rozšíreniu definície predaja virtuálnej meny. Predajom virtuálnej meny bude:

•    výmena virtuálnej meny za majetok, 

•    výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby, 

•    odplatný prevod virtuálnej meny alebo

•    výmena virtuálnej meny za stablecoin;

Dobrou správou pre crypto traderov je, že výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu sa za predaj virtuálnej meny nebude považovať.

Spôsob zdaňovania predaja virtuálnej meny

Ina Kováčová Bečková z Atlas Group ďalej vysvetľuje, že vo vzťahu k vyčísleniu dane z príjmu z predaja virtuálnej meny je potrebné uskutočniť nasledovne kroky:

1.    Stanovenie výšky príjmu a výdavkov pri predaji virtuálnej meny.

2.    Test oslobodenia od dane z prímov pri predaji virtuálnej meny výmenou za tovar alebo službu.

3.    Časový test (obdobie od nadobudnutia do dňa predaja a z nej vyplývajúca výška sadzby zdanenia).

Stanovenie výšky príjmov a výdavkov pri predaji virtuálnej meny

Pri ocenení príjmu sa použije ocenenie vymieňanej virtuálnej meny, ktorá sa ocení reálnou hodnotou ku dňu výmeny. Reálna hodnota virtuálnej meny je trhová cena v deň ocenenia zistená spôsobom určeným fyzickou osobou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou.

Pri vyčíslení výdavkov vynaložených na dosiahnutie príjmov z predaja virtuálnej meny je daňovým výdavkom vstupná cena virtuálnej meny + výdavky skutočne a preukázateľne vynaložené na nákup alebo predaj. V zmysle zákona sa pod vstupnou cenou rozumieme:

a) obstarávacia cena, ak bola virtuálne mena nadobudnutá kúpou,

b) reálna hodnota, ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu,

c) reálna hodnota, ak bola virtuálna mena nadobudnutá predajom tovaru alebo služieb (od 1. 1. 2024). 

image
Lenka Imrichova

Ak je spôsob nadobudnutia iný ako vyššie uvedené, daňovým výdavkom budú skutočné výdavky preukázateľne vynaložené. 

Pri predaji virtuálnej meny výmenou za tovar, služby sa príjem zahrnie do základu dane v zdaňovacom období realizácie predaja.

Pri predaji virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou alebo stakingom sa zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) v zdaňovacom období realizácie predaja tejto virtuálnej meny. 

Z toho vyplýva, ak v zdaňovacom období nastane prírastok virtuálnej meny (staking) získaný overovaním transakcií vo virtuálnej sieti, takýto prírastok sa nezdaňuje. 

Test oslobodenia príjmu od dane z príjmov pri predaji virtuálnej meny výmenou za tovar alebo službu

Ak úhrn príjmov z predaja virtuálnej meny znížený o výdavky nepresiahne v zdaňovacom období 2 400 eur, bude uvedený príjem oslobodený od dane z príjmov. 

Ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 2 400 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu. 

Časový test pri vyčíslení základu dane, resp. čiastkového základu dane pri predaji virtuálnej meny

Ak od obdobia nadobudnutia virtuálnej meny do dňa predaja virtuálnej meny uplynulo obdobie jedného roka, zahrnie sa príjem do osobitného základu dane a uplatní sa nižšia sadzba dane z príjmov 7 %.

Ak od obdobia nadobudnutia virtuálnej meny do dňa predaja virtuálnej meny neuplynulo obdobie jedného roka, alebo v prípade výmeny virtuálnej meny sa stablecoin zahrnie ako príjem do čiastkového základu dane a zdaní sa 19 %, resp. 25 % sadzba dane z príjmov v závislosti od výšky dosiahnutých príjmov.

Čo z toho vyplýva?

Vyplňovanie daňového priznania za roku 2024 bude pre investorov určite príjemnejšie, nakoľko schválené zmeny Zákona o dani z príjmov predstavujú signál pre posun dopredu a pozitívnu motiváciu investorov ako aj bežných občanov. Ak si ale nebudete istí daňovým priznaním, v Atlas Group sme pripravení vám poradiť a pomôcť. Kontaktujte nás na +421907 977 695 alebo cez našu web stránku atlasgroup.sk

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
12. september 2023 09:36